سنت مردم دبي سنت مردم دبي

تور دبي , رزرو تور لحظه آخري دبي

فرهنگ مردم دبي

فرهنگ دبي

فرهنگ مردم دبي

فرهنگ هر كشوري تاريخ آن سرچشمه مي گيرد. فرهنگي كه از تاريخ نشات گرفته و امروزه فرهنگ مردم دبي را ساخته است. تاريخ دبي تا حد زيادي در سنت اسلامي اعراب ريشه دارد. اما اين شهر رفته رفته خود را پيدا كرده و به لطف سرمايه داران عرب و سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش هاي مختلف شهر سازي و توريستي مثل مراكز خريد و هتل هاي دبي، توانسه خود را در رده كشور هاي پيشترفته جهان قرار دهد. در تور دبي ما شما را به تماشاي اين تحول عظيم خواهيم برد و شما را با آداب و رسوم مردم دبي آشنا خواهيم كرد. فرهنگ دبي ريشه مستحكمي در سنت اسلامي اعراب دارد. اسلام چيزي بيش از يك سنت است. اين شيوه زندگي است كه كليه امور روزمره دنيوي از پوشيدن تا خوردن و آشاميدن را هدايت مي كند. بنابر اين ، فرهنگ و ميراث امارات متحده رابط هاي نزديكي با مذهب آن دارد. متاسفانه بنياد گرايي اسلامي در روزهاي اخير در راس رسانه ها قرار گرفته و منجر به اين شده كه افراد بسياري در سراسر جهان ديدگاهي مبهم و افراطي به اين دين داشته باشند.

با اين حال ، امارات در مقابل اين تصوير صبور خوش آمدگويي را پيشه كرده و خارجي ها در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند ، الكل در هتل ها سرو مي شود و پوشيدن لباس آزادانه است. زنان با تبعيض كمتري مواجه هستند بر خلاف سياست هاي عربستان سعودي مي توانند رانندگي كرده و بدون همراه قدم بزنند. در ميان فضايل بسيار پسنديده مودب و مهمان نواز مي باشند و بازديدكنندگان با مردم گرم رفتار دوستانه اماراتي مواجه مي شوند. خوشبختانه ديدگاه سخن از اسلام كه به بسياري از مسلمانان كشورهاي خارجي تأثير گذاشته بر دبي موثر نبوده و مي توانيد مليت هاي مختلف، مسلمان، هندو يا مسيحي را ببينيد كه بدون برخورد با يكديگر زندگي و كار مي كنند. و سالخوردگان به خاطر تجربه و توانايي پندآموزي آنها مورد احترام هستند. نسل هاي زيادي در يك خانه با هم زندگي مي كنند. در امارات متحده چند همسري اعمال مي شود كه اسلام به مردان اجازه داده همزمان چهار همسر داشته باشند. در صورتيكه از نظر مالي و جسمي مساوات را ميانشان برقرار سازد.

رشد سريع اقتصادي امارات طي ۳۰ سال گذشته زندگي را فراتر از شناخت تغيير داده است. با وجود اين رهبران كشور به پايبندي به ميراث خود در مقابل هرگونه فرسايش هستند كه مي تواند توسط سرعت پيشرفت و افزايش دسترسي و تأثير پذيري از فرهنگ هاي ديگر بوجود آيند. بنابراين مشتاق ترويج رويدادهاي فرهنگي و ورزشي هستند كه بيانگر سنت آنها است مثل شكار با شاهين، مسابقه شتر سواري و نهج سواري فرهنگ عربي در شعر رقص، ترانه ها و هنرهاي سنتي تحسين شده و مراسم جشن و عروسي ها سور رويدادهايي رنگارنگ از موسيقي و ضيافت هستند.

فرهنگ دبي ريشه مستحكمي در سنت اسلامي اعراب دارد. اسلام چيزي بيش از يك سنت است. اين شيوه زندگي است كه كليه امور روزمره دنيوي از پوشيدن تا خوردن و آشاميدن را هدايت مي كند. بنابر اين ، فرهنگ و ميراث امارات متحده رابط هاي نزديكي با مذهب آن دارد. متاسفانه بنياد گرايي اسلامي در روزهاي اخير در راس رسانه ها قرار گرفته و منجر به اين شده كه افراد بسياري در سراسر جهان ديدگاهي مبهم و افراطي به اين دين داشته باشند. با اين حال ، امارات در مقابل اين تصوير صبور خوش آمدگويي را پيشه كرده و خارجي ها در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند ، الكل در هتل ها سرو مي شود و پوشيدن لباس آزادانه است. زنان با تبعيض كمتري مواجه هستند بر خلاف سياست هاي عربستان سعودي مي توانند رانندگي كرده و بدون همراه قدم بزنند. در ميان فضايل بسيار پسنديده مودب و مهمان نواز مي باشند و بازديدكنندگان با مردم گرم رفتار دوستانه اماراتي مواجه مي شوند.

خوشبختانه ديدگاه سخن از اسلام كه به بسياري از مسلمانان كشورهاي خارجي تأثير گذاشته بر دبي موثر نبوده و مي توانيد مليت هاي مختلف، مسلمان، هندو يا مسيحي را ببينيد كه بدون برخورد با يكديگر زندگي و كار مي كنند. و سالخوردگان به خاطر تجربه و توانايي پندآموزي آنها مورد احترام هستند. نسل هاي زيادي در يك خانه با هم زندگي مي كنند. در امارات متحده چند همسري اعمال مي شود كه اسلام به مردان اجازه داده همزمان چهار همسر داشته باشند. در صورتيكه از نظر مالي و جسمي مساوات را ميانشان برقرار سازد.

رشد سريع اقتصادي امارات طي ۳۰ سال گذشته زندگي را فراتر از شناخت تغيير داده است. با وجود اين رهبران كشور به پايبندي به ميراث خود در مقابل هرگونه فرسايش هستند كه مي تواند توسط سرعت پيشرفت و افزايش دسترسي و تأثير پذيري از فرهنگ هاي ديگر بوجود آيند. بنابراين مشتاق ترويج رويدادهاي فرهنگي و ورزشي هستند كه بيانگر سنت آنها است مثل شكار با شاهين، مسابقه شتر سواري و نهج سواري فرهنگ عربي در شعر رقص، ترانه ها و هنرهاي سنتي تحسين شده و مراسم جشن و عروسي ها سور رويدادهايي رنگارنگ از موسيقي و ضيافت هستند.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/9/30 ساعت: ۱۴ توسط:netdubai-net :